Cookies

Jsme společnost SWORP a.s. a provozujeme tyto webové stránky. Jsme rovněž správcem Vašich osobních údajů. Naše kontaktní údaje jsou:

IČO: 17216621
se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27355 
e-mail: [email protected]
webová stránka: https://www.sworp.com/ (dále je „webové stránky“)

Tento dokument obsahuje poučení o zpracování cookies na našich webových stránkách.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našeho webu stáhnou do Vašeho mobilu, počítače nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě našeho webu se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Zjednodušeně řečeno – pomocí cookies si webová stránka ukládá informace o Vaší návštěvě webových stránek.

Jaké druhy cookies zpracováváme?

Náš web používá různé kategorie souborů cookies pro různé účely. Obecně cookies dělíme na tyto druhy:

Nezbytné cookies jsou potřebné pro základní funkčnost webových stránek. Proto se bez těchto cookies neobejdeme, aby náš web mohl plnit svou základní funkci. Nezbytné cookies můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní cookies můžeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení Vašeho souhlasu však může mít vliv na Vaše procházení našeho webu.

Jaké konkrétní soubory cookies zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu najdete níže.

Nastavení souhlasu se zpracováním cookies můžete provést na tomto odkazu:

Změnit nastavení cookie

Jaké služby pracující s cookies využíváme

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google Ireland Limited, službu Facebook Pixel poskytovanou společností Meta Platforms Ltd., a případně další služby uvedené níže.

Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Více informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto služeb naleznete na webových stránkách jejich jednotlivých poskytovatelů.

Přehled cookies používaných na webových stránkách