Malé nebo velké,

spravujte je všechny

Sledujte analytiku v reálném čase, účinnou automatizaci a optimalizaci, která šetří čas a peníze. Od majitelů s malým počtem nemovitostí po nájemní společnosti s rozsáhlými portfolii i ty mezi tím - najděte funkce, které vám nejvíce vyhovují.
Začněte zdarma
Pro pronajímatele

Vaše nemovitosti,
naše priorita

Pro zapáleného majitele klidně i jedné jednotky. Snadno sledujte každý detail o vašich nemovitostech, od nájemních smluv po záznamy o údržbě. Automatické upomínky vás udržují v obraze, zatímco integrovaný kalendář zajišťuje dobře organizovaný chod.
Začněte zdarma

Přidejte nemovitosti během několika minut

Zadejte všechny detaily jako jsou adresy, údaje o nájemnících, nájemné a vybavení.

Generujte tisknutelné nájemní smlouvy

Jen jedním kliknutím na základě zadaných údajů o nájemnících a pronajímatelech.

Zajistěte včasné platby nájmu

Nechte posílat automatizované upomínky nájemníkům, když se bude blížit datum úhrady.

Sledujte údržbu a opravy

Díky plánovaným úkolům vám nic neuteče a zvýšíte tím spokojenost nájemníků.

Monitorujte vybavení a škody

Zaznamenávejte vybavení nemovitosti a proveďte kontrolu škod na konci nájemních smluv.

Pro správce nemovitostí

Partner pro
 každého nadšence

Dokončete hodiny práce za několik minut. Šetřete čas a peníze automatizací opakujících se úkolů a nastavením upomínek. Je nesčetně procesů, které Sworp Rent neustále provádí na pozadí, abyste se mohli soustředit na své klienty.
Začněte zdarma

Spravujte více jednotek

Zvyšte svou efektivitu a zvládněte více jednotek než kdy předtím pomocí tradičních metod.

Buďte organizovaní

Rozdělte nemovitosti do portfolií a tyto portfolia sdílejte s jejich pronajímateli.

Získávejte více klientů

Ušetřete čas při správě každé nemovitosti a investujte tento čas do získávání nových klientů.

Spravujte úkoly s lehkostí

Plánujte schůzky, jednání a údržbu nemovitostí v jedné aplikaci.

Informovanost v reálném čase

Získejte finanční informace okamžitě a přístup k příchozím a odchozím platbám na první pohled.

Pro nájemní společnosti

Škálování podnikání 
bez omezení

Spravujte mnoho portfolií jednoduše, snadno manipulujte s více úkoly najednou. Komplexní systém komunikace, integrace e-mailu a šablon smluv usnadňuje provoz, umožňuje rychlé a profesionální interakce s nájemníky a vaším personálem.
Začněte zdarma

Přiřaďte správce portfolií

Ověřujte online platby

Sdílejte soubory v rámci portfolií

Automatizujte rutinní úkoly
Komunikujte s týmem i nájemníky