Pravidelná platba nájemce pronajímateli za užívání nemovitosti nebo pozemku.